دستگاه کپی و ریسوگراف

دستگاه ریسو گرافRP 3105

دستگاه ریسو گرافRP 3105

نوع: ریسو

زمان گرم شدن اولیه : 1دقیقه

زمان تهیه اولین کپی:2ثانیه

سایز کاغذ: A5تا A3


پنجشنبه, 19 آذر,1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد نمایش ها (928)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 4000

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 4000

نوع: سیاه و سفید

زمان گرم شدن اولیه : 15 ثانیه

زمان تهیه اولین کپی: 4/3 ثانیه

سایز کاغذ: A6 تا A3


پنجشنبه, 19 آذر,1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد نمایش ها (2394)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.2
کلمات کلیدی:
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 5000

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 5000

نوع: سیاه و سفید

زمان گرم شدن اولیه : 13 ثانیه

زمان تهیه اولین کپی: 3/5 الی 4/1 ثانیه

سایز کاغذ: A3 تا B6

پنجشنبه, 19 آذر,1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد نمایش ها (1722)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3.0
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 6000

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 6000

نوع: سیاه و سفید

زمان گرم شدن اولیه : 30 ثانیه

زمان تهیه اولین کپی: 4 ثانیه

سایز کاغذ: A3 تا A6

پنجشنبه, 19 آذر,1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد نمایش ها (1390)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 7000

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 7000

نوع: سیاه و سفید

زمان گرم شدن اولیه : 20 ثانیه

زمان تهیه اولین کپی: 10 ثانیه

سایز کاغذ: A3 تا A5

پنجشنبه, 19 آذر,1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد نمایش ها (1837)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
RSS
12345678