دستگاه کپی و ریسوگراف

فتوکپی ریکو آفیشیو 3035

فتوکپی ریکو آفیشیو 3035

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:30ثانيه

سرعت کپی: 35برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (725)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3.0
کلمات کلیدی: ricoh
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 2035

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 2035

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:3.5ثانيه

سرعت کپی: 35برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 158گرم

 

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1375)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی: ricoh
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 1045

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 1045

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:3.5 ثانیه

سرعت کپی: 45برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1370)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 2.9
کلمات کلیدی: ricoh
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 2045

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 2045

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:30ثانيه

سرعت کپی: 45برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1864)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3.0
کلمات کلیدی: ricoh 2045
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 3045

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 3045

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:3.6ثانيه

سرعت کپی: 45برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1259)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی: ricoh 3045
RSS
12