دستگاه کپی و ریسوگراف

فتوکپی استوک ریکو 2018

فتوکپی استوک ریکو 2018

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:

سرعت کپی: 18برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 1600برگ

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (789)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی: stock ricoh
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 1600

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 1600

نوع:رومیزی- سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:6.5ثانيه

سرعت کپی: 16برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1890)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.0
کلمات کلیدی: ricoh MP1600

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 1900

نوع:رومیزی-سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:6.5ثانيه

سرعت کپی: 19برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1941)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی: ricoh MP1900
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 2000

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 2000

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:5.6ثانيه

سرعت کپی: 20برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (3130)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 1.9
کلمات کلیدی: ricoh MP2000
RSS