دستگاه کپی و ریسوگراف

فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 7500

فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 7500

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:4.9ثانيه

سرعت کپی: 75برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:200گرم


دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1921)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3.0
کلمات کلیدی: ricoh MP
فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 6500

فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 6500

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:4.2ثانيه

سرعت کپی: 65برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:200گرم

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1315)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.3
کلمات کلیدی: ricoh MP
دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 5500

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو ام پی 5500

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:30ثانيه

سرعت کپی: 55برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1436)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.5
کلمات کلیدی: ricoh MP
فتوکپی ریکو آفیشیو 2090

فتوکپی ریکو آفیشیو 2090

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:30ثانيه

سرعت کپی: 90برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (744)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 1.0
کلمات کلیدی: ricoh
فتوکپی ریکو آفیشیو 2075

فتوکپی ریکو آفیشیو 2075

نوع:کنسول - سیاه سفید

زمان تهیه اولین کپی:30ثانيه

سرعت کپی: 75برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ:158گرم

دوشنبه, 25 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (958)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 3.0
کلمات کلیدی: ricoh
RSS
12