دستگاه کپی و ریسوگراف

فتوکپی کونیکا مینلتا بیزهاب سی 350

فتوکپی کونیکا مینلتا بیزهاب سی 350

نوع:کنسول - رنگی

زمان تهیه اولین کپی:5.5ثانيه

سرعت کپی: 22 برگ در یک دقیقه(رنگی)،35 برگ (سیاه سفید)

اندازه کاغذ: A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 255

 

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (835)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی: Konica Minolta
 فتوکپی کونیکا مینلتا بیزهاب سی 450

فتوکپی کونیکا مینلتا بیزهاب سی 450

نوع:کنسول - رنگی

زمان تهیه اولین کپی:5.5ثانيه

سرعت کپی: 45 برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 250 

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1521)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.0
کلمات کلیدی: Konica Minolta
فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 252

فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 252

نوع:کنسول - رنگی

زمان تهیه اولین کپی:6.5ثانيه

سرعت کپی: 35 برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ: A4, A3

حداکثر وزن کاغذ: 256

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1100)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 1.0
کلمات کلیدی: Konica Minolta
فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 351

فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 351

نوع:کنسول - رنگی

زمان تهیه اولین کپی:

سرعت کپی: 35 برگ در یک دقیقه

اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3

یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1205)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4.7
کلمات کلیدی:
 فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 552

فتوکپی دست دوم کونیکا مینلتا بیزهاب سی 552

نوع:کنسول - رنگی
زمان تهیه اولین کپی:15 ثانيه
سرعت کپی: 55 برگ در یک دقیقه(سیاه سفید)،45 برگ (رنگی)
اندازه کاغذ:A6, A5, A4, A3
حداکثر وزن کاغذ: 300
یکشنبه, 24 آبان,1394/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1285)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی: Konica Minolta
RSS
12